WSTĘP

Przygotowanie podłoża do malowania – informacje ogólne

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na takie parametry jak: jakość, trwałość i skuteczność ochronnego działania powłok lakierowych jest przygotowanie podłoża do malowania. Efekt oczyszczenia podłoża zależy od doboru właściwej metody czyszczenia, która powinna uwzględniać  charakter zanieczyszczeń i wymagania elementu malowanego odnośnie sposobu przygotowania powierzchni do malowania. Zanieczyszczeniem nazywamy każdą substancję, która pozostawiona na powierzchni do malowania pogarsza jakość i trwałość powłoki malarskiej oraz utrudnia proces samego malowania. Zanieczyszczenia pozostające na powierzchni do malowania w postaci: starych i złuszczonych powłok malarskich, rdzy, zendry, pyłów czy zatłuszczeń, negatywnie wpływają na powłokę malarską.

 

metallic gears background